EQ-Drift

SUNDA VÄRDERINGAR OCH GODA GÄRNINGAR

TALANGUTVECKLING MED EQ-DRIFT

TM

ERFARENHET

HAR FORMAT

VÅR EQ-DRIFT

TM

Mer än 40 års erfarenhet inom konsultbranschen har givit oss möjligheten att arbeta i och tillsammans med en rad olika konsultföretag hos ett brett spektrum av kunder inom produkt-, produktions- och teknikutveckling. I en mängd olika roller har vi drivit uppdrag och levererat resultat hos stora liksom hos små organisationer. Alltid med ett leende, ett ödmjukt förhållningssätt till vår omgivning och en positiv attityd som genomsyrat allt vi gjort och alla utmaningar vi antagit.

 

Vi har med andra ord sett och upplevt mycket, mestadels bra men ibland också mindre bra saker. Alla dessa erfarenheter har vi såklart tagit med oss och omsatt i något som vi på TREEQUBE kallar EQ-drift.


För våra medarbetare och kunder innebär denna drift därför en konsultbyrå med kunskap om hur de emotionella värderingarna driver och utvecklar individers talanger. Hur man skapar framgång genom att ha en vision om framtiden kopplad till varje medarbetares inneboende talang. Alla besitter den men inte alla förstår hur den skall matchas och utvecklas emot en framgångsrik karriär och ett hållbart liv vid sidan om. Våra ledare drivs därför av medarbetarnas trivsel, utveckling och framgång oavsett vart man befinner sig i livet eller i karriären.

 

Vårt löfte är helt enkelt att vi är en konsultbyrå som omfamnar oss med sunda värderingar och goda gärningar som bas och drivkraft.